Alternatieve behandeling hoofdpijn Eindhoven

Alternatieve behandeling hoofdpijn Eindhoven

Wat te doen tegen hoofdpijn?
Twintig procent van de Nederlanders, dat is één op de vijf, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn.
Alternatieve behandeling hoofdpijn Eindhoven
Sommige mensen hebben dagelijks last van hoofdpijn – chronische hoofdpijn.
De meest voorkomende vormen van chronische hoofdpijn zijn:
Spanningshoofdpijn;
Cluster hoofdpijn;
Migraine.

Spanningshoofdpijn alternatieve geneeswijze

Spanningshoofdpijn is een verzamelnaam voor meerdere soorten hoofdpijn zonder bekende neurologische oorzaak. Anders dan de naam doet vermoeden, ontstaat de hoofdpijn niet door spanning. De oorzaak van spanningshoofdpijn is niet bekend. Er bestaan veel, nog niet bewezen theorieën. De pijn bevindt zich over het algemeen aan weerszijden van het hoofd en is dof en drukkend. Het wordt ook wel beschreven als een strakke band die rond het hoofd zit. Bij spanningshoofdpijn is lichamelijke inspanning nog wel mogelijk. De hevigheid van de pijn wisselt gedurende de dag. De hoofdpijn kan af en toe optreden (episodische spanningshoofdpijn) of zeer geregeld (chronische spanningshoofdpijn).

Clusterhoofdpijn alternatieve behandeling

Clusterhoofdpijn is een zeldzame (hevige) vorm van hoofdpijn. Naar schatting komt het voor bij één op de 10.000 mensen. Deze vorm van hoofdpijn komt over het algemeen voor in één tot drie korte aanvallen per dag, gedurende een periode van één tot twee maanden. Na deze periode volgt een tijd zonder klachten waarna een nieuw cluster van hoofdpijnaanvallen begint. Er zijn echter ook chronische patiënten, bij wie geen aanvalsvrije periode voorkomt. Deze patiënten ervaren iedere dag een ondraaglijke pijn.Kenmerkend voor deze vorm van hoofdpijn is dat de pijn zich altijd in één gezichtshelft bevindt, vooral rond het oog. Aan deze zijde kan tevens het oog gaan tranen of roodheid vertonen of zelfs aangezichtsverlamming voorkomen. Een aanval duurt gemiddeld een uur, waarna de volgende aanval enkele uren later volgt. De pijn wordt omschreven als explosief en borend. Anders dan bij migraine, waarbij de patiënt meestal stil in een donkere kamer gaat zitten of liggen heeft de patiënt met clusterhoofdpijn een sterke drang tot bewegen.

         

Migraine alternatieve behandeling?
Volgens de hersenstichting1 hebben in Nederland 33% van de vrouwen en 13% van de mannen ooit in hun leven migraine. Daarbij heeft 25% van de vrouwen en 7,5% van de mannen minimaal eens per jaar last van deze aandoening. Migraine komt vooral voor in de leeftijd van 15 tot 55 jaar.
Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen voorkomen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid of uitvalsverschijnselen. Migraine is een neuro-vasculaire aandoening. Dit betekent dat het een ziekte is waarbij hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. Migrainepatiënten overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Deze overgevoeligheid is voor een groot deel erfelijk bepaald.

Wat zijn migraine klachten?

Volgens de richtlijn migraine kan er onderscheid gemaakt worden tussen migraine met aura en migraine zonder aura.
De diagnose migraine zonder aura kan worden gesteld als er meer dan 5 aanvallen zijn, die 4 -72 uur duren;
Hoofdpijn met een bonzend, kloppend of pulserend karakter;
Hoofpijn aan één kant van het hoofd;
Misselijkheid en/of braken;
Gevoeligheid voor licht en geluid.
Deze klachten zijn matig tot ernstig van karakter en verhinderen dagelijkse activiteiten. Door lichte routineactiviteiten zoals traplopen kunnen ze toenemen.

Er is sprake van migraine met aura als zich ten minste twee migraine aanvallen hebben voorgedaan waarbij:
lichtflitsen/ vlekken in het gezichtsveld voorkomen;
prikkelingen of een doof gevoel ontstaan in de ledematen of in het gezicht;
het gezichtsvermogen afneemt.

Hoofdpijn alternatieve behandeling
Hoofdpijn verminderen zonder medicijnen met alternatieve behandeling

Tijdens onze energetisch behandeling kijken we waar de hoofdpijn vandaan komt. Dit kan een blokkade in de nek zijn, vanuit de nieren komen,neurologisch zijn,  stressgerelateerd zijn etc. We pakken de oorzaak aan en werken aan een goede energiedoorstroming zodat klachten in de regel duidelijk verminderen. Daarnaast gaan we samen met u kijken naar een blijvende klachtenvermindering door de achterliggende oorzaak aan te pakken.
Tijdens een ons natuurgeneeskundig consult kunnen we ook gebruik maken van een massage, voedingstips, oefeningen, coachingsgesprek etc. Dit is uiteraard afhankelijk van uw hulpvraag.

BEL ONS