Hoog gevoelige personen

Hooggevoeligheid is een aanleg en kan verder worden ontwikkeld of juist niet. Johan Cruyff had een grote aanleg voor voetballen. Dat werd ook nog eens gestimuleerd, en zo kon hij één van ‘s werelds grootste voetballers worden. Zo is het dus ook met hooggevoeligheid. Een kind dat wordt geboren zonder die aanleg kan wel degelijk gevoelig worden als het zo wordt opgevoed. Maar het zal nooit die gevoeligheid krijgen die een kind met aanleg en stimulerende opvoeding heeft.

HSP is bij meisjes over het algemeen wat meer gewaardeerd dan bij jongens. Gevoeligheid wordt nu eenmaal bestempeld als een vrouwelijke eigenschap. Maar het aantal HSP’s onder jongens en meisjes is gelijk.

In deze tekst worden een aantal eigenschappen beschreven die kenmerkend zijn voor hooggevoelige kinderen. Uiteraard gelden ze eigenlijk ook voor volwassen HSP’s. Maar in dit gedeelte wordt vooral het kind besproken. Er is voor een volwassene veel te herkennen, en soms zal dat een traan kosten. Want lang niet altijd zijn onze ouders zich bewust geweest van de gevoeligheid van hun kind. Hun reactie was soms bepaald niet prettig en dat heeft gekwetstheid tot gevolg gehad. Als dat te vaak gebeurd is gaan de kinderen zich tegen hun aard in terugtrekken of juist vreselijk druk en dwars worden en dat kan tot ver in de volwassenheid een patroon zijn.

Nieuwsgierigheid

Een gevoelig kind heeft een diepere band met de omgeving en dat maakt dat het geïnteresseerd is in die omgeving. Ze stellen veel vragen, soms zo veel dat je er moe van wordt. Ze zullen dan ook meer onderzoek doen dan de rest van hun leeftijdsgenootjes. Je hoeft ze daarom meestal de dingen geen twee keer uit te leggen. Het lijkt dan wel of ze hoogintelligent zijn maar dat hoeft niet. Ze zijn hooggevoelig, dat is een kwaliteit van het hart, intelligentie is een kwaliteit van het hoofd. Beide manieren kunnen gebruikt worden om te leren. Het kan uiteraard wel samen gaan wat de nieuwsgierigheid nog veel groter kan maken.

Opmerkzaamheid

Ze zullen sneller dan gemiddeld zien wat er mist of wat er moet gebeuren om iets te verbeteren. Het valt ze sneller op dat je een andere bril draagt, zelfs al zeggen ze dat niet. Omdat ze veel subtielere dingen opmerken, hebben ze een grotere stroom indrukken te verwerken waardoor ze snel overprikkeld kunnen raken. Dat komt omdat de informatiestroom complexer wordt verwerkt. En er zijn erg veel prikkels die binnenkomen en verwerkt moeten worden. Denk maar aan de TV en de computer, de radio en de krant. Maar ook op straat is het druk, er hangt bijna overal en geluidsdeken over de omgeving, altijd zijn er weer dingen te zien die onrust geven. Kinderen worden dan moe van al die prikkels die ze moeten verwerken. Ze gaan dan huilen en jengelen….. Rust, en ze daarmee de tijd geven om de indrukken te verwerken, is dan wat ze nodig hebben.

Intens

Ze kunnen intens genieten van kleine dingen. Maar aan de andere kant kunnen zo ook intens boos worden. Ze zijn dus wat extremer. Als ze vrolijk zijn zijn ze ook echt vrolijk en als ze boos zijn, zijn ze ook echt helemaal boos. Het hangt er vanaf hoe het kind het uit, als het een extravert kind is kan het heel moe worden door het extreem naar buiten te uiten. Hun intensiteit is ook van hun gezicht af te lezen. Ze kunnen slecht verbergen dat ze boos zijn, maar dat willen ze ook niet. Ze willen zichzelf zijn en dat is intens. De andere kant is dat ze dus ook heel erg tevreden en werkelijk gelukkig kunnen zijn.


Communicatief

Als ze aandacht geven willen ze die ook voor 100% geven. Ze willen die 100% aandacht dan ook hebben als zij aandacht nodig hebben. Als ze bezig zijn met een verhaal te vertellen wat voor hen belangrijk is en je neemt ondertussen een overgaande telefoon op kan het goed zijn dat ze gekwetst zijn en zich af gaan sluiten. Eerlijkheid in communicatie is wat ze ook eisen, ze zullen dubbele boodschappen opvangen en niet weten wat ze er mee moeten doen. Als je met woorden het ene zegt maar met je lichaamstaal iets anders zegt zullen ze dat weten. Daar hebben ze geen psychologische training voor nodig. Het enige wat zal gebeuren is dat ze in de war raken en een innerlijk conflict gaan krijgen.

Gevoelig voor stemmingen en emoties van anderen

HSP kinderen kunnen een ruimte binnenkomen en aanvoelen wat er aan de hand is, ze weten in wat voor stemming je bent. Het hangt dan van het kind af of het je dat laat weten of niet. Maar denk niet dat het kind het niet voelt. Het kan dus positief zijn omdat ze weten hoe de zaken ervoor staan. Maar negatief kan ook, het kan zijn dat ze niet beseffen dat die emoties niet van hen zijn of dat ze verkeerde conclusies trekken uit wat ze voelen. En juist omdat ze zo subtiel zijn kunnen ze ook makkelijk overdonderd worden door emoties van anderen en zichzelf daarin volledig verliezen. Het is wel prettig om in elke situatie te kunnen voelen hoe je  moet reageren, maar het kind moet wel geleerd worden om ermee om te gaan.

Fantasie
Fantasie is een bron van vreugde en creativiteit. Hooggevoelige kinderen hebben een bijzonder groot associatief vermogen en gebruiken dat ook om te leren. Met die fantasie kunnen hele werelden gecreëerd worden. Helaas als ze zich niet thuis voelen zullen ze de fantasie gebruiken om een vluchtwereld te creëren. Een veilige liefdevolle omgeving hebben de kinderen nodig. Wel één die ze ook stimuleert om de buitenwereld in te gaan. Maar dat zit meestal wel goed omdat ze ook nieuwsgierig zijn.

Intuïtie

Dat zal ze behoeden voor de 7 sloten, daar zullen ze niet in lopen. Ze kunnen dingen doen die ze zelf en anderen nog niet begrijpen. Maar dat blijkt later een heel erg goede keuze geweest te zijn. De intuïtie hoort bij de eigenheid van het kind. Als het kind te vaak wordt bestraft of uitgelachen terwijl het zijn gevoel of intuïtie volgt zal het zijn eigen intuïtie niet meer gaan vertrouwen en dus gaat de eigenheid van het kind verloren. Het is echter wel een bron van onbegrip voor leeftijdgenootjes en volwassenen, want er is geen logica die verklaart waarom het kind bepaalde dingen doet. Het vraagt een vertrouwen van de ouders in de innerlijke wijsheid van het kind. Natuurlijk is niet alles wat je niet begrijpt van het kind intuïtie, het maakt soms fouten. En soms zijn de fouten een gevolg van een onjuiste inschatting van de ouders. Maar niemand heeft ook beweerd dat opvoeden makkelijk is. Ze zijn wijs voor hun leeftijd, alhoewel dat vaak niet wordt onderkend. Volwassen hebben nogal eens de neiging om het kind te vertellen dat dat niet zo werkt in deze wereld, maar vergeten dat het kind met het hart luistert. En dat is nu net wat veel volwassenen ook in hun jeugd hebben afgeleerd, die hebben vaak geleerd alleen maar meer met hun hoofd te luisteren.

Nadenken
Ze vragen zich voortdurend af waarom er iets gebeurd en wat de verbanden zijn. Het betekent ook dat als ze een keuze moeten maken, ze alles af zullen wegen. Er kan dus een probleem zijn met het maken van keuzes. Het lijkt dan of ze traag zijn, maar alle mogelijke werelden spelen zich af in het kopie van het kind. Ze denken al veel na over van alles en nog wat, dat maakt wel dat hun aarding een probleem kan zijn. Ze hebben grenzen en structuur nodig, een liefdevolle aanraking en een veilig thuis waar ze tot rust kunnen komen en welkom zijn. Om dat aarden te bevorderen is lichaamsbeweging heel goed voor ze.

Groepsgevoel
Gevoelige kinderen zijn ook nieuwsgierig naar andere mensen. Ze kunnen zich dus wel in groepen begeven, maar dat wel onder bepaalde condities. Ze zullen mede HSP’s opzoeken of de neiging hebben om zich terug te trekken. Ze houden van echte gesprekken die ergens over gaan, over dingen die met het hart te maken hebben. Daarom is het eigenlijk dat ze liever één op één gesprekken hebben, die gaan meestal dieper. Als ze plotseling in de aandacht staan worden de kinderen nerveus. Als een gevoelig kind die aandacht niet wil is het beter dat ook te respecteren. Het is zelfs wijs om het kind zelf te vragen wat het wil. En soms is het nodig om het kind over de drempel te helpen opdat het geen bange volwassene zal worden voor wie de wereld vol bedreiging is.

ADHD en HSP

Er zijn heel veel overeenkomsten tussen HSP en ADHD, maar er is een heel belangrijk verschil wat het onderscheid maakt. Dat is dat een gevoelig kind zich in een prikkelarme omgeving goed kan concentreren en rustig is. Een ADHD kind is ook dan onrustig en ongeconcentreerd. Ook is wetenschappelijk bewezen dat de doorbloeding van de hersenhelften verschillend is. Bij een ADHD kind is de linkerhersenhelft meer doorbloed dan bij een hooggevoelig kind, daar is het namelijk de rechterhersenhelft die beter doorbloed is. Een hooggevoelig kind dat ook nog een sensatie zoeker is, lijkt het meest op een ADHD kind. Dat is omdat dat type van gevoelige kinderen altijd nieuwe dingen zoeken en dan onrustig lijken. Dat zijn ze echter niet echt.

 

Hooggevoeligheid is“hot”.

Hooggevoeligheid wil zeggen dat je juist allerlei prikkels opmerkt en opneemt vanuit de buitenwereld waardoor het juist lastig is om de aandacht bij jezelf te houden en te weten/ denken/ voelen wat jij wilt.

Aandacht bij jezelf te houden en anderzijds de informatie op je af te laten komen. Dit tegelijkertijd ervaren is al een uitdaging op zich. De oefening is een onderdeel van de “Energyswitch”, een van de methodes die ontwikkeld zijn om met hooggevoeligheid om te gaan.

Elain Aron heeft onderzoek gedaan naar hooggevoeligheid in Amerika. In haar boek “Hoog sensitieve personen” doet ze verslag van haar onderzoek. Hieruit blijkt zo’n 20% van de mensen hoogsensitief. N.a.v. een vragenlijst kun je zelf ontdekken in hoeverre je daarbij hoort. Sensitief zijn we allemaal, hoogsensitief een gedeelte.

De verdienste van Aron is dat het onderwerp bespreekbaar is geworden en dat veel mensen zich zijn gaan herkennen is de beschrijving die zij gaf en ook in de problemen die daarmee gepaard gaan. Hooggevoeligheid (vanwege de leesbaarheid hou ik het bij dit woord) is eigenlijk normaal maar doordat onze omgeving veranderd is en er steeds meer prikkels op ons af komen, denk maar aan de ontwikkeling van nieuwe media, is er sneller sprake van overprikkeling. Dit wordt vaak ervaren als stress.
Kinderen tot een leeftijd van 8 jaar zijn echte beelddenkers
Kinderen tot een leeftijd van 8 jaar zijn echte beelddenkers. Hooggevoelige kinderen willen dit op een of andere manier graag behouden. In het onderwijs komen ze dan vaak in de problemen omdat het onderwijs erg verbaal is ingericht. Daarom is het ook belangrijk dat leerkrachten kennis nemen van hooggevoeligheid en manieren leren zodat zij kinderen kunnen ondersteunen in hun wijze van de wereld zien en leren.

Niet alleen kinderen, ook hooggevoelige volwassenen zijn vaak beelddenkers. Bovendien gebruiken ze al hun zintuigen om de wereld waar te nemen. Daardoor voelen ze stemmingen van anderen goed aan, en bijvoorbeeld de sfeer als ze een ruimte inkomen. Vaak hebben ze daardoor als negatieve reacties gekregen hierop en hebben ze zichzelf aangeleerd zich aan te passen aan de omgeving. Tevens om negatieve stemmingen bij anderen te verbeteren, deels ook uit eigen belang omdat ze daardoor minder last hebben van die stemmingen.

Gevoeligheid voor wat ze eten, medicijnen, straling en een hoge of juist lage pijngrens zijn andere eigenschappen die vaak voorkomen.

Hooggevoeligen hebben hun zintuigen zover ontwikkeld  dat velen paranormaal waarnemen, d.w.z. iets extra’s dan normaal waarnemen.

Ze hebben een zeer grote belangstelling voor filosofie, een voorkeur voor diepgang in gesprekken en reflecteren graag.

Een beschrijving van wat grote filosofen in het verleden dachten over hoe de wereld in elkaar zat. De er- en ontkenning van een ziel in een lichaam heeft door de eeuwen heen een rol gespeeld. Is het waar dat daarmee samenhangt hoe wij onze hersenen ontwikkeld hebben? Duidelijk is wel dat in de afgelopen eeuwen het verstand de voorrang heeft gekregen boven het gevoel.

Anders gezegd: de werking van de linkerherenshelft wordt overgewaardeerd. Het lichaam zou een machine zijn. Hooggevoeligen weten echter beter. Hun rechterhersenhelft is beter ontwikkeld, misschien wel als gevolg van dat er meer bloed naar toe zou gaan.

Hiermee is meteen duidelijk waarom hooggevoeligen het moeilijk hebben: je hebt iets ontwikkeld wat je niet echt prettig vindt, m.n. door de reactie van de buitenwereld. De neiging is er om dan je gevoel terug te trekken. Maar ook: je bent er! De wereld dat ben jij ook!

Beide reacties zie je bij hooggevoeligen zelf. Daarom is het van belang om er meer van te weten en elkaar te treffen zodat je met elkaar je beeld-taal kunt spreken.

Op de vraag wie van zichzelf denkt/weet hooggevoelig te zijn antwoord zo’n 90 tot 95% positief.
De werking van de linker hersenhelft wordt overgewaardeerd

Hoe zit dat nu precies met de hersenhelften?
Vanaf een jaar of 4 ontwikkelt zich het cognitieve brein. Veel biomechanische reacties vinden daar plaats. Op school wordt dit nog meer geactiveerd.

Het cognitieve brein
links /rechts:
analyse /creativiteit
logica/concreet intuïtief
plannen maken abstract/ruimtelijk
reflectie toepassen/ ervaren van emoties
taal visueel/beelden
zelfbewustzijn/ muziek
doelgericht/totaal overzicht

Tussen linker en rechterhersenhelft bevindt zich het corpus callosum. Dit is de verbinding tussen links en rechts. Bij vrouwen is dit breder dan bij mannen. Bijvoorbeeld: taal, links gelokaliseerd maar bij vrouwen ook voor een deel rechts. Daardoor zijn vrouwen vaak beter in taal en verklaart het waarom vrouwen gemakkelijker over emoties praten.

Veel jongetjes worden gediagnostiseerd op ad(h)d of autisme, wellicht soms ten onrechte. Die kinderen  kunnen helemaal opgaan in het geheel, echter als je ze leert een plek in te nemen (m.b.v. gronden) dan kunnen die kinderen zich veilig gaan voelen om aanwezig te zijn. M.n. jonge kinderen hebben fysieke aanwezigheid van ouders nodig om te voelen dat ze er zijn. Ze leren dan in het hier en nu te zijn. Zulke kinderen hebben het lastig om in een klas te zitten, aandacht kan overal en nergens zijn.

Het is de voorkeur om deze kinderen liever hooggevoelig te noemen en ze te leren gronden, liefst samen met ouders. Als dit niet blijkt te werken dan pas denken aan ad(h)d of autisme. Een oefening om kinderen te leren bij zichzelf te blijven: in de knoop – uit de knoop. We leren het ter plekke!

De waardering van kennis van zowel het hoofd als het hart heeft een nieuwe balans nodig. Dat maakt mogelijk om in het hier en nu te leven. En dus keuzes te maken om de hoeveelheid prikkels die op ons af komen te reguleren. De linkerhersenhelft kan de rechterhersenhelft ondersteunen in het functioneren.

Voorbeeld: om rustig te worden gaan kinderen achter de computer zitten. Door de focus op het beeldscherm zitten ze inderdaad even stil. Echter ze krijgen veel prikkels binnen via de ogen. Het zijn beelddenkers. Ze zien heel veel. En brengen zichzelf daar mee in een soort lichte trance waardoor het moeilijk is om te stoppen met computerspelletjes. De visuele prikkels komen in het autonome zenuwstelsel terecht. Daar bouwt zich stress op. Voor hooggevoeligen is dit niet de beste manier om te ontspannen. Liever het computergebruik beperken door tijdafspraken. Voor volwassenen die beroepsmatig veel achter de computer zitten kan het goed werken om na elk uur 10 min pauze te nemen. In die pauze dan het liefst iets fysiek doen bijv. grondingsoefening zodat de stress de kans heeft om weg te stromen. “In de knoop-uit de knoop ” en dieper gaan ademhalen zijn ook technieken die je kunt toepassen.


Als mensen elkaar ontmoeten vindt er een uitwisseling van energie plaats in de aura’s van beide. De aura is een energieveld om je heen, een “onzichtbaar bewustzijn “. Hierin neem je informatie van de ander op.

De verschillende aura lichamen

In de aura kun je 3 lagen onderscheiden:

– de fysieke etherische laag: dicht om je lichaam tot 7 cm

–de emotionele laag: tot 20 cm van je af

– de mentale laag: tot 70 cm van je af

Elke laag heeft een eigen trillingsnivo. Hoe meer naar buiten hoe hoger de trilling. Hooggevoeligen hebben van zichzelf al een hoog trillingsnivo. Bovendien: De mentale laag breidt zich uit als de gedachten naar iets toe gaan. In het woord aandacht zit het woord denken. Telkens als je ergens aan denkt gaat je energie er heen.

Neem je voortdurend waar vanuit deze laag dan neem je dus veel prikkels op en wordt je snel moe. Neem je echter de energie terug dan is de mentale laag weer om je heen. Daarom werkt een oefening als de “Energyswitch”, immers je haalt de energie terug naar jezelf. En laat de energie van de ander los. Tevens wordt je bewust van waar je eigen kracht zit: in je “wezensster” net boven je navel. Een zielenuitstraling. Door deze energie te leren uitstralen ontwikkel je kracht en wordt het gemakkelijker in de wereld te zijn en te doen wat jij wilt doen.

Hooggevoeligen hebben een taak in de wereld. Door hun hogere, lichte trillingsnivo kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan een liefdevolle samenleving. Daarvoor is wel nodig dat zij zichzelf beter begrijpen en weten wat ze kunnen doen om zichzelf te helpen. Mensen hebben behoefte aan adviezen vooral om met hooggevoelige kinderen om te gaan.

Herkent u bovenstaande in uw kind of uzelf?
U staat niet alleen.Wilt u uw kind hierin helpen en niet alleen laten staan?
Leer kinderen of uzelf om zich IN de maatschappij te  passen en zich niet AAN te  passen.
Wij helpen u hierbij graag